Dėl atominės
 


Vyriausioji rinkimų komisija balandžio 11 d. savo sprendimu patvirtino privalomo referendumo iniciatyvą dėl naujos Visagino atominės elektrinės statybų. Balandžio 17 dieną gavome lapus ir pradėjome masinę parašų rinkimų kampaniją visoje Lietuvoje. Per tri mėnesius (iki liepos 11) surinkus 300 000 parašų Lietuvoje vyks privalomas referendumas. Piliečių bus klausiama, ar jie pritaria draudimui projektuoti, statyti ir eksploatuoti v...isų tipų branduolines elektrines Lietuvoje. Jei tauta pasakys taip, įsigalios mūsų siūlomas įstatymas ir Lietuva taps laisva nuo dabartinės vyriausybės brukamo branduolinio košmaro. Privalomas referendumas galės vykti rudenį Seimo rinkimų metu.

Pirmą kartą istorijoje Lietuvos piliečiai gauna stiprų demokratinį įrankį, kuriuo galės naudotis nepaisant politinių partijų interesų ir net rinkimų rezultatų. Privalomo referendumo sprendimas yra aukščiau Seimo ir Vyriausybės valios, todėl gavus piliečių pritarimą automatiškai nustos galioti dabartinis LR Atominės elektrinės įstatymas, o Vyriausybė per keturis mėnesius privalės parengti ir priimti visus draudimui reikalingus poįstatyminius aktus.

Tačiau kol kas mūsų laukia ilgas ir kruopštus darbas renkant parašus. Šiuo metu privalomo referendumo iniciatyvoje dalyvauja kelių Lietuvos rajonų merai, aplinkosauginių organizacijų atstovai, Seimo nariai, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderiai. Tačiau privalomo referendumo iniciatyvoje galės dalyvauti visi, kas nebijo leisti žmonėms tiesiogiai dalyvauti sprendimų priėmime.

Turime sujungti visų organizacijų, kovojančių prieš branduolinę energetiką, pastangas. Ilgametis žaliųjų organizacijų darbas skleidžiant informaciją apie branduolinės energetikos tikrąjį veidą padeda referendumo iniciatoriams bendrauti su žmonėmis – absoliuti dauguma Lietuvos žmonių pritaria, kad referendumas yra reikalingas. Iniciatyvos „Žmonės sprendžia“ dėka Lietuvos politinis elitas pagaliau pabudo iš atominio sapno ir suprato, kad privalės atsakyti už savo veiksmus stumiant Lietuvai žalingą branduolinį projektą. Dar prieš kelias savaites aršiomis Visagino projekto šalininkėmis buvusios partijos – suabejojo.

Prisiminkime svarbiausius argumentus, kodėl mes pasisakome prieš Visagino atominė elektrinę. Ekspertai, žalieji, signatarai, visuomenininkai nuolat kartoja, kad naujoji elektrinė padidins mūsų priklausomybę nuo Rusijos, stambių korporacijų, urano tiekėjų. Mes neturime atliekų laidojimo problemos sprendimo. Stambi elektros gamybos monopolija visiškai sužlugdys atsinaujinančių išteklių energetikos plėtrą ir neskatins energijos taupymo. Mes skolinsimės milžiniškas lėšas užsienio bankuose ir savo pinigais remsime žlungančią Japonijos branduolinę pramonę. Galiausiai, mes liekame vienintele ES valstybe, kuri pradeda statyti naują Fukušimo tipo reaktoriaus elektrinę. Pati Japonija paskelbė, kad atsisako branduolinės energetikos ir uždaro daugiau nei 50 savo elektrinių todėl, kad laiko jas nesaugiomis.

Kviečiame visus jungtis prie privalomo referendumo iniciatyvos. Kviečiame pavienius žmonės tapti referendumo iniciatyvinės grupės talkininkais, rinkti parašus, taip pat organizacijas, verslo įmones, valstybės įstaigas, galinčias organizuoti parašų rinkimą savo padaliniuose.

Pagarbiai,

Tomas Tomilinas
Privalomo referendumo iniciatyvinės grupės atstovas VRK

Referendumo įstatymas


Referendumo iniciatyvinės grupės nariai
Karbauskis Ramūnas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas
Ropė Bronis, Ignalinos meras
Gaidamavičius Andrejus, Lietuvos žaliųjų judėjimo tarybos narys, gamtininkas
Baškienė Rima. LR Seimo narė
Baura Antanas, LR Seimo narys
Tomilinas Tomas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko pavaduotojas
Jarutis Jonas, Kupiškio meras
Paliulis Vidmantas, miestelio seniūnas
Rūtelionis Benius, ūkininkas
Kopūstas Algirdas, Ukmergės meras
Mirinavičienė Elena, Ukmergės rajono tarybos narė
Apanavičienė Virginija, muzikologė
Mulevičius Andrius, studentas
Girčys Aurimas Paulius, dėstytojas
Visackas Paulius, Širvintų Jaunimo sąjungos pirmininkas
Levickis Kęstutis, Kaimo sporto klubo "Nemunas" prezidentas
Čekavičius Manvydas, studentas
Žukas Juozas, bioenergetikos specialistas
Zigmantienė Jolanta, vilnietė
Valiukas Rimas, Šakių rajono politikas
Rauktienė Rima, Šakių rajono vicemerė

 

 
 
Pasisakymai
Veidmainiaujate, Tomai. Kovojate su gudais, net tik isrjjioote, kova jau persikėlė į ekonomiką... Gal galite žmoniškai paaiškinti kodėl Lietuva gali statyti atominę, o štai Baltarusija - ne? Lietuva p
nieko čia baisaus, ne pmrais kartas kai populistai valdžioj. Mus stekena, o mes kaskart vis kažkaip išgyvenam. Pasimaitins liaudis tuščiais pažadais, pajus, kad sotumo trūksta ir vėl rinks kitus. Mana
Referendumas laimės, pirmyn
Referendumo organizatoriai yra penkta kolona siekianti ivaryti mus i putino glebi. Atseit kazkas nupirks zeme ir issives..., o lietuviai netures ant ko vaikscioti... nepasiduokite absurdui
Referendumas reikalingas seimo narių(bei jų padėjėjų)skaičiui mažinti iki 91.Tai leistų sutaupytas lėšas išmokėti pensininkams.Labai prabangiai seimūnai gyvena mūsų mokėtojų pinigais.Neužjaučia vargšų
Šiame puslapyje mane stebina, kad darote nuorodą į Komunistus (Social Demokratus), neva jie "Jau prisideda" kažkuo prie referendumų. Nors žinome, kad - ne. Naikinkite ją.
Socialdemokratai nusispjovė į savo principus pasikeldami sau atlyginimus dar net negražinę įsiskolinimo pensininkams.Taip pat ir į liaudį norinčia rengti referendumą.
Kol balsuosim už partinius sąrašus Lietuvoje nebus demokratijos o tik išsigimusi korumpuotų mafijozų partokratija.Lietuvai labai reikėtų Maidano tipo kontrolės.Partijos turi išsilaikyti iš narių mokes
Referendumą reikėtų skelbti dėl seimunų,VRK,Konstitucinio teismo narių ir savivaldybes tik tiesiogiai.Seime užtenka tik 71 seimuno nes į posėdžius jų ir tiek retai kada susirenka.
Vienintelis būdas apsaugoti Lietuva nuo Graikijos ateities - uždrausti jos žemės pardavimą už bet kokias skolas užsieniečiams, o būtent užsienio bankams.
Naujienų prenumerata
Noriu gauti uzreferenduma.lt naujienas el. paštu: