Dėl žemės
 


Referendumas – demokratinės santvarkos įrankis, leidžiantis šalies visuomenei pareikšti savo konkrečią valią įvairiais visiems svarbiais klausimais.

Lietuvoje šio instituto naudojimą numato šalies Konstitucija ir įstatymai, tačiau piliečiams sunku ar praktiškai neįmanoma referendumą inicijuoti, nes nustatyta aukšta reikalingo surinkti parašų skaičiaus kartelė – 300 000 rinkimų teisę turinčių piliečių. Kiti apribojimai – trumpas parašų rinkimo terminas (3 mėnesiai), balsuojančių referendumo piliečių aktyvumo reikalavimas ir galiausiai, žinoma, paties rezultato – teigiamai ar neigiamai bus nubalsuota – klausimas. Poreferenduminei praktikai būdinga dar viena problema: nėra normų, priverčiančių valdžią įgyvendinti visuomenės valią.

Būtent todėl sveikai demokratijai yra ypač svarbu, kad referendumo institutas būtų veikiantis ir praktikuojamas, nors ir su saugikliais, leidžiančiais išvengti visuomenei žalingų iniciatyvų ir rezultatų. Šiandieninėje atstovaujamojoje demokratijoje būtini svertai, kurie tarpuose tarp rinkimų primintų atitrūkti linkusiai valdžiai, kas iš tikrųjų priima galutinius sprendimus ir kas turės ateityje su jais gyventi.

Pastaraisiais metais būtent šis įsisenėjęs atotrūkis – po rinkimų susidarančių ne visai prognozuojamų koalicijų natūralus atsiskyrimas nuo skirtingas politines jėgas rinkusio elektorato interesų – lėmė, kad vis dažniau kyla referendumų iniciatyvos. Visuomenė aiškiai jaučia, kad valdžia jos nebesiklauso, – ir intelektualiai užčiuopia šalies mastu, daugelio kartų ateičiai svarbius klausimus. Toks buvo atominės elektrinės (ne)statymo klausimas, toks yra ir dabartinis išteklių apsaugos ir referendumų įgalinimo klausimas.

Referendumo įstatymas


Žemės ir išteklių apsauga ir konstitucijos keitimas referendumų teisei realizuoti

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga kviečia pasirašyti ir rinkti parašus už referendumą dėl LR Konstitucijos pakeitimų (atstatymo):

1. LIETUVOS ŽEMĖ

Parduoti ar neparduoti – žemę, miškus, vandenis  – užsienio subjektams, privatiems asmenims ir korporacijoms, kitaip tariant,  ar atstatyti 2003 metais be tautos žinios panaikintą Konstitucijos 47str., kuriame buvo nurodyta, jog žemė, miškai ir vandenys gali priklausyti tik Lietuvos piliečiams.

Konstitucijos 47 straipsnis (panaikintas 2003 metais)

„Lietuvos žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei.“


2.  TAUTOS BALSO (REFERENDUMŲ TEISĖS) ATSTATYMAS

„Referendumo paskelbimui užtenka surinkti 100 000 parašų (pagal dabartinę tvarką referendumo inicijavimui reikia net 300 000, nors pabėgo beveik milijonas gyventojų). Referendumu surinkti parašai gali būti keičiami tik kitu referendumu.“ Palyginimui kitose šalyse:
3.  LIETUVOS GAMTOS IŠTEKLIAI


Valstybinės ir bendruomeninės reikšmės gamtos išteklių išgavimo ir naudojimo klausimai sprendžiami tik referendumu.
Ar žinote, kad šalies ištekliai yra grobstomi ir dalinami milžiniškais tempais. Mediena, durpės, nafta, žvyras – viskas atiduodama pusvelčiui į privačias rankas ir už kapeikas išvežama į užsienį?

Ar žinote, kad yra paliktos įstatymų spragos: į Lietuvą pasikviečiame užsienio investuotojus, jie siurbia mūsų nacionalinį turtą ir už tai mums sumoka vos septintadalį sumos?

Ar žinote, kad išteklių mokestis už išgautus gelmių turtus valstybės biudžeto sandaroje su-daro tiktai 0,14 proc.?…t.y. praktiškai nieko, Lietuvoje nustatytas išteklių mokestis už naftą ir dujas yra nuo 2-16 proc. nuo pardavimo sumos. Tai yra žymiai daugiau negu beveik nulinis mokestis už žvyrą, durpes ar kitus resursus, bet, palyginus su Norvegija, kur šis mo-kestis siekia 90 proc., akivaizdu, kad mes švaistome savo turtus vėjais.

Ar žinote, kad šalies reikmėms panaudojama tik 5 proc. Lietuvos durpių produktų? Net 95 procentai durpių eksportuojama į užsienį. Durpininkai teigia, kad didžiausią durpių paklausą išlaiko šalys, kuriose derlius imamas kelis kartus per metus. Pastaraisiais metais iš Lietuvos išvežami rekordiniai durpių kiekiai. Viena didžiausių įmonių, Lietuvoje užsiimanti durpių gavyba – AB „Rėkyva“. Didžioji dalis šios įmonės akcijų priklauso danų investuotojams.

Ar žinote, kad jei išvežamų durpių ir jų produktų apimtys ir toliau augs tokiais tempais, tai netrukus ir patys imsime importuoti durpes iš užsienio?

Ar žinote, kad jeigu Chevron būtų pradėję skalūnų dujų ar naftos gavybą, Lietuvai būtų tekę vos 2-16% jų vertės, dujas būtų parduodamos RINKOS kaina? (nebekalbant apie žalą mūs aplinkai, sveikatai ir amžiams užterštus vandens išteklius).

Ar žinote, kad Lietuvoje slūgso didžiuliai klodai geležies rūdos (0,5 mlrd. tonų) yra retųjų metalų, rasta bene geriausios kokybės anhidrito Europoje, įkainoto 28 milijardais litų, skaičiuojama, kad atsargų užtektų net 150 metų – į kuriuos jau gviešiasi užsienio „investuotojų“ ir vietos verslininkų rankos? Spėkite kiek iš to pasipelnys valstybė, t.y. mes?


Čia paprasta ir lengva pasirašyti internetu (bet tik jeigu dar nesirašėte popieriniuose lapuose):
https://www.lietuva2.lt/pasiulymas/referendumas-tautos-valia/52456a370a1d0d07e0edbcd6

 
 
Pasisakymai
Veidmainiaujate, Tomai. Kovojate su gudais, net tik isrjjioote, kova jau persikėlė į ekonomiką... Gal galite žmoniškai paaiškinti kodėl Lietuva gali statyti atominę, o štai Baltarusija - ne? Lietuva p
nieko čia baisaus, ne pmrais kartas kai populistai valdžioj. Mus stekena, o mes kaskart vis kažkaip išgyvenam. Pasimaitins liaudis tuščiais pažadais, pajus, kad sotumo trūksta ir vėl rinks kitus. Mana
Referendumas laimės, pirmyn
Referendumo organizatoriai yra penkta kolona siekianti ivaryti mus i putino glebi. Atseit kazkas nupirks zeme ir issives..., o lietuviai netures ant ko vaikscioti... nepasiduokite absurdui
Referendumas reikalingas seimo narių(bei jų padėjėjų)skaičiui mažinti iki 91.Tai leistų sutaupytas lėšas išmokėti pensininkams.Labai prabangiai seimūnai gyvena mūsų mokėtojų pinigais.Neužjaučia vargšų
Šiame puslapyje mane stebina, kad darote nuorodą į Komunistus (Social Demokratus), neva jie "Jau prisideda" kažkuo prie referendumų. Nors žinome, kad - ne. Naikinkite ją.
Socialdemokratai nusispjovė į savo principus pasikeldami sau atlyginimus dar net negražinę įsiskolinimo pensininkams.Taip pat ir į liaudį norinčia rengti referendumą.
Kol balsuosim už partinius sąrašus Lietuvoje nebus demokratijos o tik išsigimusi korumpuotų mafijozų partokratija.Lietuvai labai reikėtų Maidano tipo kontrolės.Partijos turi išsilaikyti iš narių mokes
Referendumą reikėtų skelbti dėl seimunų,VRK,Konstitucinio teismo narių ir savivaldybes tik tiesiogiai.Seime užtenka tik 71 seimuno nes į posėdžius jų ir tiek retai kada susirenka.
Vienintelis būdas apsaugoti Lietuva nuo Graikijos ateities - uždrausti jos žemės pardavimą už bet kokias skolas užsieniečiams, o būtent užsienio bankams.
Naujienų prenumerata
Noriu gauti uzreferenduma.lt naujienas el. paštu: