Visagino atominė elektrinė sumažins energetinę Lietuvos nepriklausomybę
 
 

2012 m. kovo 14 d. Seime organizuotos konferencijos „Atominė elektrinė ir (ar) energetinė nepriklausomybė" rezoliucijoje teigiama, kad VAE bus vienintelė pasaulio atominė elektrinė su vienu bloku, todėl bus priklausoma nuo Rusijos elektros tinklų, kurie vieninteliai galės suteikti avarinį rezervą, nes nėra aukštos įtampos tinklų jungčių su Vakarų Europa, kurios galėtų tai užtikrinti ir nėra konkrečių planų juos nutiesti iki VAE pastatymo. Paprastai statomi du blokai, kad vienam sustojus, antrasis užtikrintų šitą rezervą. Kuo galingesnė elektrinė, tuo ji labiau priklausoma nuo avarinį rezervą užtikrinančių tinklų, t.y. nuo Rusijos. Naujai statoma VAE ruošiama sinchronizuotam darbui su Rusijos elektros perdavimo tinklais (BRELL), nes ne Visagine, o Alytuje ruošiamasi statyti dažnio keitiklį ir nuolatinės srovės jungtį su Lenkija (LitPol Link), neribotam laikui atidedant Lietuvos elektros sistemų sinchronizaciją su Kontinentinės Europos tinklais (KET). VAE pateikiama kaip energetinės nepriklausomybės projektas, o iš tikrųjų energetinę nepriklausomybę jis tik atidėtų. Be to, VAE statyba galimų atominių elektrinių Karaliaučiaus srityje ir Baltarusijoje nei ekonomiškai, nei techniškai nesustabdytų.

 
 
Pasisakymai
Veidmainiaujate, Tomai. Kovojate su gudais, net tik isrjjioote, kova jau persikėlė į ekonomiką... Gal galite žmoniškai paaiškinti kodėl Lietuva gali statyti atominę, o štai Baltarusija - ne? Lietuva p
nieko čia baisaus, ne pmrais kartas kai populistai valdžioj. Mus stekena, o mes kaskart vis kažkaip išgyvenam. Pasimaitins liaudis tuščiais pažadais, pajus, kad sotumo trūksta ir vėl rinks kitus. Mana
Referendumas laimės, pirmyn
Referendumo organizatoriai yra penkta kolona siekianti ivaryti mus i putino glebi. Atseit kazkas nupirks zeme ir issives..., o lietuviai netures ant ko vaikscioti... nepasiduokite absurdui
Referendumas reikalingas seimo narių(bei jų padėjėjų)skaičiui mažinti iki 91.Tai leistų sutaupytas lėšas išmokėti pensininkams.Labai prabangiai seimūnai gyvena mūsų mokėtojų pinigais.Neužjaučia vargšų
Šiame puslapyje mane stebina, kad darote nuorodą į Komunistus (Social Demokratus), neva jie "Jau prisideda" kažkuo prie referendumų. Nors žinome, kad - ne. Naikinkite ją.
Socialdemokratai nusispjovė į savo principus pasikeldami sau atlyginimus dar net negražinę įsiskolinimo pensininkams.Taip pat ir į liaudį norinčia rengti referendumą.
Kol balsuosim už partinius sąrašus Lietuvoje nebus demokratijos o tik išsigimusi korumpuotų mafijozų partokratija.Lietuvai labai reikėtų Maidano tipo kontrolės.Partijos turi išsilaikyti iš narių mokes
Referendumą reikėtų skelbti dėl seimunų,VRK,Konstitucinio teismo narių ir savivaldybes tik tiesiogiai.Seime užtenka tik 71 seimuno nes į posėdžius jų ir tiek retai kada susirenka.
Vienintelis būdas apsaugoti Lietuva nuo Graikijos ateities - uždrausti jos žemės pardavimą už bet kokias skolas užsieniečiams, o būtent užsienio bankams.
Naujienų prenumerata
Noriu gauti uzreferenduma.lt naujienas el. paštu: