R. Karbauskis dėl referendumo
 
2012 m. spalio 23 d.
 

Su nerimu laukiau referendumo dėl naujos atominės elektrinės rezultatų. Daug pastangų įdėjome rinkdami žmonių parašus referendumui prieš Visagino AE projektą, agituodami dalyvauti pačiame referendume, šnekėdami apie pavojus, susijusius su atomine energetika. Tuo tarpu valdžia investavo milžiniškas lėšas, stengdamasi įtikinti Lietuvos piliečius Visagino atominės elektrinės projekto naudingumu. Tenka pasidžiaugti, kad valdatiesiems nepavyko suklaidinti Lietuvos žmonių.

Aš, kaip ir dauguma Lietuvos piliečių, dalyvavusių Seimo rinkimuose, pasakiau NE atominei energetikai, pirmiausia dėl jos keliamos grėsmės žmonėms ir gamtai. Černobilis, Fokušima, „stres" testai Europos atominėse elektrinėse, parodė apverktiną padėtį susijusią su jų saugumu ir tai tapo pačiais įtikinamiausiais argumentais žmonėms, pasisakiusiems prieš atominės energetikos plėtrą Lietuvoje.

Atrodo rinkimai ir referendumas turėjo dovanoti viltį, tačiau iš tiesų įvyko priešingai. Tai, kad žmonės balsavo už partijas palaikančias atominės energetikos plėtrą Lietuvoje, parodo tų žmonių tikėjimą, jog politikams užteks padorumo tautos valią išgirsti ir savo ketinimus pakeisti. Tačiau ar tai suvokė politikai?

Šiomis dienomis keistai skamba politikų argumentai, jog balsuodami referendume žmonės buvo suklaidinti, o balsuodami už partijas jie elgesi sąmoningai. Manau, jog Lietuvos piliečiai visai kitaip balsuotų, jei būtų suvokę, kad jų išrinkti politikai ruošiasi referendumo rezultatus išmesti į šiukslių dėžę. Vargams tiems politikams, kurie tautos pasitikėjimo mandatą pradeda naudoti patyčioms iš tautos valios, išreikštos teisėtu referendumu. Nejau nesuprantama, kad Lietuvos piliečiai susitelkę atrado vienybės išraišką, jog du trečdaliai pilietiškai nusiteikusių Lietuvos žmonių didžiuojasi savo valios pasireiškimu.

Pasityčioti iš šitos valios reikštų dar kartą parodyti, jog mūsų valstybėje svarbi tik valdžia, jos interesai ir nauda. Valdžia mano, jog smogus į vieną žandą, tauta vėl atsuks kitą, kaip ne sykį jau yra buvę. Belieka priminti, jog vis daugiau žmonių vietoj kito žando pasirenka emigraciją. Jei mes nesuprasime, jog tauta yra aukščiau už Prezidentus, Seimus, Vyriausybes, ar partijas, tai būsime valstybė iš kurios išsikraustys visi tie, kurie nesutinka būti paklusnia mase, kurie nesileidžia perkami... Gal toks ir yra politikų,negerbiančių tautos valios tikslas?

Nors esame tie, kurie neperžengėme 5 procentų Seimo rinkimų barjero, bet liekame ištikimi savo principams ir įsitikinimams, tad visų, gavusių tautos pasitikėjimo mandatą, reikalaujame gerbti Lietuvos žmonių valią ir nutraukti naujos atominės elektrinės projektą. Priešingu atveju būsime tais, kurie pakvies Lietuvos visuomenę įvairiomis protesto formomis priešintis pasityčiojimui iš teisėtu referendumu išreikštos piliečių valios.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas
Ramūnas Karbauskis

 
 
Pasisakymai
Veidmainiaujate, Tomai. Kovojate su gudais, net tik isrjjioote, kova jau persikėlė į ekonomiką... Gal galite žmoniškai paaiškinti kodėl Lietuva gali statyti atominę, o štai Baltarusija - ne? Lietuva p
nieko čia baisaus, ne pmrais kartas kai populistai valdžioj. Mus stekena, o mes kaskart vis kažkaip išgyvenam. Pasimaitins liaudis tuščiais pažadais, pajus, kad sotumo trūksta ir vėl rinks kitus. Mana
Referendumas laimės, pirmyn
Referendumo organizatoriai yra penkta kolona siekianti ivaryti mus i putino glebi. Atseit kazkas nupirks zeme ir issives..., o lietuviai netures ant ko vaikscioti... nepasiduokite absurdui
Referendumas reikalingas seimo narių(bei jų padėjėjų)skaičiui mažinti iki 91.Tai leistų sutaupytas lėšas išmokėti pensininkams.Labai prabangiai seimūnai gyvena mūsų mokėtojų pinigais.Neužjaučia vargšų
Šiame puslapyje mane stebina, kad darote nuorodą į Komunistus (Social Demokratus), neva jie "Jau prisideda" kažkuo prie referendumų. Nors žinome, kad - ne. Naikinkite ją.
Socialdemokratai nusispjovė į savo principus pasikeldami sau atlyginimus dar net negražinę įsiskolinimo pensininkams.Taip pat ir į liaudį norinčia rengti referendumą.
Kol balsuosim už partinius sąrašus Lietuvoje nebus demokratijos o tik išsigimusi korumpuotų mafijozų partokratija.Lietuvai labai reikėtų Maidano tipo kontrolės.Partijos turi išsilaikyti iš narių mokes
Referendumą reikėtų skelbti dėl seimunų,VRK,Konstitucinio teismo narių ir savivaldybes tik tiesiogiai.Seime užtenka tik 71 seimuno nes į posėdžius jų ir tiek retai kada susirenka.
Vienintelis būdas apsaugoti Lietuva nuo Graikijos ateities - uždrausti jos žemės pardavimą už bet kokias skolas užsieniečiams, o būtent užsienio bankams.
Naujienų prenumerata
Noriu gauti uzreferenduma.lt naujienas el. paštu: