Ramūnas Karbauskis: kam Lietuvos žemdirbiui žemė?
 
2013 m. rugpjūčio 29 d.
 

Tai klausimas, kuris vis garsiau skamba Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje. Lietuvai pradėjus pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai, mūsų nepastovusis Premjeras Algirdas Butkevičius išdidžiai pareiškė, jog Lietuva su Europos Sąjunga nesiderės dėl draudimo užsieniečiams įsigyti žemės ūkio paskirties žemę pratęsimo. Nesiderėjo dėl sąžiningų išmokų žemdirbiams stojant į Europos Sąjungą, nesiderėjo dėl jų suvienodinimo prasidedant naujam finansiniam laikotarpiui. Susidaro toks vaizdas, kad Lietuvos valdžia turi nepilnavertiškumo kompleksą prieš Europos Sąjungos klerkus, o savo šalies žmones laiko avių banda, kurią tereikia pagirdyti artėjant eiliniams rinkimams.

Šiemet Visuotinis žemdirbių suvažiavimas kreipėsi į visas valdžias reikalaudamas ginti Lietuvos žemdirbių teisę į lygias konkurencijos sąlygas. Ministrai, Seimo nariai prisiekinėjo tai darysią. Deja, deja, bet tie patikinimai tebuvo eilinis melas. Į Lietuvą atvažiavę Skandinavijos šalių ministrai džiaugsmingai praneša, jog jų fondai pasiruošę gelbėti Lietuvos žemės ūkį, supirkti Lietuvos žemes. Kas to jų prašė? Atsakymas akivaizdus – mūsų Premjeras, ministrai pastoviai kviečia užsieniečius investuoti Lietuvoje, primena, jog kitais metais nebeliks kliūčių užsieniečiams įsigyti Lietuvos žemę. Patvirtinant šią prielaidą, aš pasitelksiu paskutinius Seimo sprendimus dėl apribojimų įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę. Žemdirbiai visada reikalavo, jog teisė įsigyti žemės ūkio paskirties žemę būtų apribota spekuliantams, žemę įsigyjantiems perpardavimui, dirbtiniam kainos kėlimui. Liūdniausia, jog Lietuva nesinaudoja kitų stiprių ES valstybių patirtimi – būtent tokie apribojimai naudojami Europoje. Ką priėmė Seimas? Vietoj draudimo žemės ūkio paskirties žemę įsigyti jos nedirbantiems fiziniams ir juridiniams asmenims, priimtas sprendimas apriboti žemės įsigijimą susijusiems ūkininkams, taigi žemės ūkio bendrovės pajininkai nebegalės pirkti žemės, jei bendrovė valdo 500 ha, ūkininko šeimos nariai bendrai galės įsigyti tik iki 500 ha. Spekuliantai žemės galės įsigyti kiek tik norės, nes įsteigti nesusijusias įmones jiems nebus jokių problemų, o bankai su malonumu suteiks paskolas žemės įsigijimui. Dar geresne naujiena tai tampa užsienio kapitalo nekilnojamo turto spekuliantams ir stambioms korporacijoms, kurios „nesusijusių“ įmonių į Lietuva atves tūkstančius.

Teigiu, jog iš Lietuvos žemės rinkos specialiai stumiami Lietuvos žemdirbiai, sudarant parankesnes sąlygas užsieniečiams ir vietos spekuliantams. Tereikėjo vieno draudimo – žemės ūkio paskirties žemę neleisti įsigyti jos nedirbantiems, visi kiti saugikliai jau seniai veikia. Mūsų valdžios sprendimai aiškiai rodo norą sunaikinti vietinius žemdirbius. Šios išdavystės pasekmių nebus įmanoma panaikinti, žemės iš svetimtaučių nebesusigrąžinsi. Tegu būsiu apkaltintas nacionalizmu, bet niekas šitos žemės labiau nemylės nei Lietuvos žemdirbys ir svetimtaučių pagalbos ją apdirbant mums tikrai nereikia. Belieka tikėtis, jog nuėmę derlių Lietuvos žemdirbiai suvoks, kaip begėdiškai juos išduoda savoji valdžia ir vieningai pareikalaus apsaugoti savo teisę dirbti protėvių žemę.

Aktyviai palaikome referendumo paskelbimą, siekiant Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinti draudimą užsienio piliečiams ir jų kontroliuojamoms Lietuvos įmonėms mūsų šalyje įsigyti žemės ūkio paskirties žemę. Kviečiame visus aktyviai pasirašyti referendumo iniciavimą remiančius lapus. Lietuvos Respublikos Seime registruosime nutarimą, kuriuo referendumą paskelbtų patys Seimo nariai, tuo pripažindami tautos teisę apsispręsti šiuo gyvybiškai svarbiu klausimu.

 
 
Pasisakymai
Veidmainiaujate, Tomai. Kovojate su gudais, net tik isrjjioote, kova jau persikėlė į ekonomiką... Gal galite žmoniškai paaiškinti kodėl Lietuva gali statyti atominę, o štai Baltarusija - ne? Lietuva p
nieko čia baisaus, ne pmrais kartas kai populistai valdžioj. Mus stekena, o mes kaskart vis kažkaip išgyvenam. Pasimaitins liaudis tuščiais pažadais, pajus, kad sotumo trūksta ir vėl rinks kitus. Mana
Referendumas laimės, pirmyn
Referendumo organizatoriai yra penkta kolona siekianti ivaryti mus i putino glebi. Atseit kazkas nupirks zeme ir issives..., o lietuviai netures ant ko vaikscioti... nepasiduokite absurdui
Referendumas reikalingas seimo narių(bei jų padėjėjų)skaičiui mažinti iki 91.Tai leistų sutaupytas lėšas išmokėti pensininkams.Labai prabangiai seimūnai gyvena mūsų mokėtojų pinigais.Neužjaučia vargšų
Šiame puslapyje mane stebina, kad darote nuorodą į Komunistus (Social Demokratus), neva jie "Jau prisideda" kažkuo prie referendumų. Nors žinome, kad - ne. Naikinkite ją.
Socialdemokratai nusispjovė į savo principus pasikeldami sau atlyginimus dar net negražinę įsiskolinimo pensininkams.Taip pat ir į liaudį norinčia rengti referendumą.
Kol balsuosim už partinius sąrašus Lietuvoje nebus demokratijos o tik išsigimusi korumpuotų mafijozų partokratija.Lietuvai labai reikėtų Maidano tipo kontrolės.Partijos turi išsilaikyti iš narių mokes
Referendumą reikėtų skelbti dėl seimunų,VRK,Konstitucinio teismo narių ir savivaldybes tik tiesiogiai.Seime užtenka tik 71 seimuno nes į posėdžius jų ir tiek retai kada susirenka.
Vienintelis būdas apsaugoti Lietuva nuo Graikijos ateities - uždrausti jos žemės pardavimą už bet kokias skolas užsieniečiams, o būtent užsienio bankams.
Naujienų prenumerata
Noriu gauti uzreferenduma.lt naujienas el. paštu: