Žmogaus teisių komitetas: konstitucinė piliečių referendumo iniciatyvos teisė turi tapti įgyvendinama
 
2013 m. spalio 30 d.
 

Spalio 30 dienos posėdyje Žmogaus teisių komitetas svarstė Referendumo įstatymą keičiantį projektą. Referendumo įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu (XIIP-889) siekiama palengvinti piliečiams galimybę įgyvendinti savo konstitucinę teisę dalyvauti valstybės valdyme, didinti piliečių aktyvumą ir taip stiprinti tiesioginę demokratiją, sudaryti realias sąlygas Tautai išreikšti savo valią.

Projekto rengėjai Aiškinamajame rašte konstatavo, kad remiantis referendumų iniciatyvų įgyvendinimo praktika, Lietuvos Respublikos piliečiams yra beveik neįmanoma pasinaudoti referendumo paskelbimo iniciatyvos teise, įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje.

Lietuvoje nuo 1995 m. įvairios iniciatyvinės grupės iniciavo 19 referendumų, tačiau referendumams paskelbti niekada nebuvo surinktas reikiamas parašų skaičius. Remiantis esamu reglamentavimu, referendumui inicijuoti reikia per 3 mėnesius surinkti 300 tūkstančių parašų, o tai yra praktiškai neįmanoma. Tai neramina, nes referendumo paskelbimo iniciatyvos teisė yra viena iš Tautos suvereniteto įgyvendinimo garantijų.

Priėmus projekto rengėjų siūlomą įstatymą, vietoje piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numerio piliečiui pakaktų nurodyti savo asmens kodą. Piliečių iniciatyvos teisei paskelbti referendumą ir tam surinkti reikalingus parašus būtų numatytas ne 3 mėnesių, o 6 mėnesių terminas. Tokiu būdu būtų sudaromos sąlygos piliečiams 300 tūkstančių parašų numatytų Konstitucijoje surinkti per ilgesnį terminą ir kartu būtų supaprastinta parašų rinkimo tvarka. Palyginimui reikėtų atkreipti dėmesį į kitų šalių referendumų iniciatyvos reglamentavimą. Liuksemburge referendumui inicijuoti būtina per 2 mėnesius surinkti 25 000 registruotų rinkėjų parašų. Maltoje referendumo gali reikalauti ne mažiau nei 10 procentų balsavimo teisę turinčių asmenų, o termino parašams surinkti įstatymas nenustato. Portugalijoje ne mažiau nei 75 000 į rinkėjų sąrašus įregistruotų asmenų Portugalijos teritorijoje turi teisę inicijuoti referendumą. Terminas parašams surinkti įstatyme nenumatytas. Slovakijoje prezidentas skelbia referendumą, jei to peticijos forma reikalauja ne mažiau nei 350 000 piliečių. Nei Konstitucija, nei įstatymas dėl referendumo parašų surinkimo termino nenustato. Šveicarijoje, norint surengti referendumą, per 18 mėnesių reikia surinkti 100 tūkstančių parašų.

Komitetas, įvertinęs būtinybę užtikrinti demokratinius procesus iš esmės projektui pritarė. Tačiau pasiūlė atsisakyti nuostatos, leidžiančios pasirašančiam piliečiui vietoje piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numerio nurodyti tik savo asmens kodą. Šiuos nuostatos siūloma atsisakyti siekiant užtikrinti pasirašančių piliečių asmens duomenų saugumą. Taip pat komitetas siūlo apsvarstyti tikslingumą patobulinti įstatymo projektą, numatant piliečiams galimybes elektroniniu būdu savo parašais paremti referendumo iniciatyvą.

Pritarus komiteto siūlymams ir priėmus siūlomą įstatymą, piliečių iniciatyvos teisės paskelbti referendumą įgyvendinimui būtų nustatomas ne 3, o 6 mėnesių terminas. Tačiau pasirašantysis ir toliau turėtų pateikti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį dokumentą – asmens tapatybės kortelę arba pasą.

           

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnis skelbia: „Svarbiausi Valstybės bei Tautos įgyvenimo klausimai sprendžiami referendumu. Įstatymo nustatytais atvejais referendumą skelbia Seimas. Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 300 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę. Referendumo skelbimo ir vykdymo tvarką nustato įstatymas.


Parengė ir informaciją suteiks:
Seimo Žmogaus teisių komiteto biuro patarėja
Eglė Gibavičiūtė, tel. (8 5) 239 6809, el. p. egle.gibaviciute@lrs.lt

 
 
Pasisakymai
Veidmainiaujate, Tomai. Kovojate su gudais, net tik isrjjioote, kova jau persikėlė į ekonomiką... Gal galite žmoniškai paaiškinti kodėl Lietuva gali statyti atominę, o štai Baltarusija - ne? Lietuva p
nieko čia baisaus, ne pmrais kartas kai populistai valdžioj. Mus stekena, o mes kaskart vis kažkaip išgyvenam. Pasimaitins liaudis tuščiais pažadais, pajus, kad sotumo trūksta ir vėl rinks kitus. Mana
Referendumas laimės, pirmyn
Referendumo organizatoriai yra penkta kolona siekianti ivaryti mus i putino glebi. Atseit kazkas nupirks zeme ir issives..., o lietuviai netures ant ko vaikscioti... nepasiduokite absurdui
Referendumas reikalingas seimo narių(bei jų padėjėjų)skaičiui mažinti iki 91.Tai leistų sutaupytas lėšas išmokėti pensininkams.Labai prabangiai seimūnai gyvena mūsų mokėtojų pinigais.Neužjaučia vargšų
Šiame puslapyje mane stebina, kad darote nuorodą į Komunistus (Social Demokratus), neva jie "Jau prisideda" kažkuo prie referendumų. Nors žinome, kad - ne. Naikinkite ją.
Socialdemokratai nusispjovė į savo principus pasikeldami sau atlyginimus dar net negražinę įsiskolinimo pensininkams.Taip pat ir į liaudį norinčia rengti referendumą.
Kol balsuosim už partinius sąrašus Lietuvoje nebus demokratijos o tik išsigimusi korumpuotų mafijozų partokratija.Lietuvai labai reikėtų Maidano tipo kontrolės.Partijos turi išsilaikyti iš narių mokes
Referendumą reikėtų skelbti dėl seimunų,VRK,Konstitucinio teismo narių ir savivaldybes tik tiesiogiai.Seime užtenka tik 71 seimuno nes į posėdžius jų ir tiek retai kada susirenka.
Vienintelis būdas apsaugoti Lietuva nuo Graikijos ateities - uždrausti jos žemės pardavimą už bet kokias skolas užsieniečiams, o būtent užsienio bankams.
Naujienų prenumerata
Noriu gauti uzreferenduma.lt naujienas el. paštu: